ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน
Clinic Center of Chinese Medical
泰國中醫師聯合治療中心

 

การนวด "เนียจี" รักษาอาการไม่เจริญอาหารของเด็กได้ดีมาก

ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่ไม่เจริญอาหารมักเกิดจากองค์ประกอบอาหารการกิน หรือพฤติกรรมการกินอาหารของเด็กที่ผิดไป ในปัจจุบันผู้ปกครองทั้งหลายต้องการให้ลูกหลานของตัวเองได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ จึงให้เด็กทานอาหารอย่างตามใจ ซึ่งความต้องการอาหารที่ผิดหลักเหล่านี้ คือสิ่งที่ผู้ปกครองพยายามให้อาหารที่มีพลังงาน หรือแคลลอรี่สูงแก่เด็กๆ นั่นเอง เช่น อาหารที่มีรสหวาน, อาหารทอด หรือมัน, อาหารปิ้งย่าง น้ำเย็นน้ำแข็งต่างๆ เป็นต้น ในทางกลับกัน จะทำให้เด็กมีพฤติกรรมการทานที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่ควร ท้ายสุดก็จะไปกระทบถึงม้าน และกระเพาะอาหาร ก่อให้เกิดอาการเบื่อ หรือไม่เจริญอาหาร ในระยะยาวจะส่งผลเสียต่อการพัฒนาการ และทางด้านการเจริญเติบโตของเด็ก, ด้านภูมิคุ้มกันถดถอย, พัฒนาการทางการเรียนตกต่ำ ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านก็ต้องเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านี้มาแล้ว ถึงแม้ว่าจะใช้ยาในการปรับระบบม้าน และกระเพาะอาหารก็ตาม ก็ประสบปัญหาความลำบากในการให้เด็กรับประทานยาเหล่านั้น อีกทั้งได้ผลค่อนข้างช้า

แพทย์จีนจึงใช้การนวด “เนียจีน” มารักษาต่อเด็กๆ โดยนวดกระตุ้นตามแนวเส้นตูม่าย และเส้นลมปราณ กระเพาะปัสสาวะ (ผังกวงจิง) บนเส้นลมปราณกระเพาะปัสสาวะจะมีจุดอวัยวะหลัก และรองต่างๆ หลายจุด ซึ่งหากสามารถทำการนวด “เนียจี” บนจุดต่างๆ เหล่านี้ได้ จะส่งผลทำให้การหมุนเวียนของพลัง และเลือด (ชี่เ สว่) ทั่วร่างกายหมุนเวียนได้ดีขึ้น ระบบการทำงานของอวัยวะหลัก และรอง (จั้งฝู่) มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นการทำงานของม้าน และกระเพาะอาหาร ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการย่อย และเผาพลาญได้ดีขึ้นตามลำดับ จึงทำให้อาการเบื่ออาหาร ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

การนวดแบบ “เนียจี” นอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาการไม่เจริญอาหารของเด็กได้อย่างเด่นชัดแล้ว ยังสามารถช่วยปรับสภาพอาการของโรคต่างๆ เหล่านี้ได้ดีขึ้น เช่น อาการอาหารไม่ย่อย อาการผิดปกติของระบบท้องผูก, หอบหืด, ปวดประจำเดือน และรอบเดือนผิดปกติ, ฝันเปียก, สมรรถภาพทางเพศของผู้ชายถดถอย, ปัสสาวะรดที่นอน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นวิธีสร้างเสริมดูแลป้องกันสุขภาพของเด็ก และผู้ใหญ่อีกแนวทางหนึ่งที่ใช้กันบ่อยๆ อีกด้วย

ผู้เขียน : แพทย์จีนณฐมณ ปิ่นถาวร  ข้อมูลเพิ่มเติ่ม
โทร.089-8115342
E-mail:nathamonpin@gmail.com
ผู้แปล : แพทย์จีน อุ่นตั้ง แซ่ลิ้ม

 

 

知识园地
痔疮的中医治疗
肛门直肠瘘(肛漏)的中医治疗
คำจำกัดความของวิธีการบำบัด
学术园地
การนวด
针推拔罐配合放血治疗难治性肩周炎50例疗效观察