ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน
Clinic Center of Chinese Medical
泰國中醫師聯合治療中心
 痔疮病, 痔疮及肛瘘

金陵医务所
 针灸科

磊 杏 堂 医 务 所

คลินิกมุกดาแพทย์แผนจีน
 内科

คลินิกหมอหลี่การแพทย์แผนไทย – จีน

คลินิกซังฮี้การแพทย์แผนไทย-จีน

联东医务所 糖尿病 糖尿病足中医治療中心
 骨伤科

桐发中医院


 搜索诊所及医师
选择区域
专科治疗