ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน
Clinic Center of Chinese Medical
泰國中醫師聯合治療中心

กิเลนคลินิกการแพทย์แผนจีน

ภาพการรักษา - ภาพกิจกรรม

รูปที่ 1

รูปที่ 2 คุณไข้แซ่หวง เป็นริดสีดวงทวารระยะสุดท้าย รูปที่เห็นคือ 2-2-54 ก่อนการรักษาอาการป่วย

รูปที่ 3 รูปที่เห็นคือหลังผ่านการรักษา 7วัน ริดสีดวงทวารฝ่อเล็กลง อาการดีขิ้นเป็นลำดับ

รูปที่ 4 รูปที่เห็นคือหลังผ่านการรักษา 21วัน ริดสีดวงทวารหายเป็นปกติ

รูปที่ 5