ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน
Clinic Center of Chinese Medical
泰國中醫師聯合治療中心
 ริดสีดวงทวาร,ฝีคัณฑสูตร

กิเลน คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
 ฝังเข็ม

สิริกรคลินิกการแพทย์แผนไทย
 อายุรกรรม

คลินิกหมอหลี่การแพทย์แผนไทย – จีน

คลินิกซังฮี้การแพทย์แผนไทย-จีน

สถาพรคลินิก ศูนย์รักษาโรคเบาหวาน แผลเบาหวานแพทย์แผนจีน
 กระดูก

สหคลินิก ไทย-จีน สแกงาม


 ค้นหาคลินิก และแพทย์
จังหวัด
เลือกเขต หรือแขวง
รักษาเฉพาะทาง