ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน
Clinic Center of Chinese Medical
泰國中醫師聯合治療中心

 

ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน.

    ประวัติแพทย์แผนจีน มีมากว่า 4000 – 5000 ปีแล้ว ตั้งแต่ประเทศไทยมีพระราชสำนักก็มีชาวจีนโพ้นทะเลทยอยอพยพเข้าไทย จนถึงปัจจุบันมีประวัติราว 700 – 800 ปีแล้ว การแพทย์แผนจีนได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดมาถึงประเทศไทย

    เนื่องจากการแพทย์แผนจีนมีทฤษฎีที่สมบูรณ์ วิธีรักษาที่หลากหลายและได้ผลดี มีทั้งการรักษาโดยธรรมชาติบำบัด ผลการรักษาเป็นที่ประจักษ์ ฉะนั้นประชาชนจึงให้ความสนใจและศรัทธานับวันเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัจจุบันชาวจีนหรือคนเชื้อจีนที่อยู่ในไทยได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยกันสนับสนุนให้สร้างโรงพยาบาลหัวเฉียวและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์แผนจีนขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการผลักดันกิจการการแพทย์จีนในไทยให้พัฒนามีชีวิตชีวามากขึ้น

    13 ปีมานี้ ภายใต้การนำของกระทรวงสาธารณสุขไทย สาขาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยมีการพัฒนาก้าวกระโดดชนิดที่ประวัติศาสตร์ไม่เคยมีมาก่อน ปี 2001 ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาการแพทย์แผนจีนเป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ ตามมาตรา31พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2542 กระทรวงสาธารณสุขไทยจัดให้แพทย์จีนที่รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แพทย์จีนที่จบจากมหาวิทยาลัยการแพทย์จีนโดยตรงที่มาอยู่ประเทศไทยนานแล้ว สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับอนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีน เป็นจำนวน 328 คน นอกจากนั้นยังมีนักศึกษาที่จบปริญญาตรีสาขาการแพทย์จีนจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวและมหาวิทยาลัยจันทรเกษมอีกจำนวนมาก ณ ปัจจุบัน ผู้ได้รับอนุญาตใบประกอบโรคศิลปะถาวรมีทั้งสิ้น 500 กว่าคน

    ปัจจุบันประชาชนทั่วไปนิยมใช้การแพทย์จีนยาจีนรักษาโรคมากขึ้น ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกและหาวิธีรักษาที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายและสภาพเศรษฐกิจของตนเอง ลดอาการป่วยให้ดีขึ้นภายในเวลาอันรวดเร็ว แพทย์แผนจีนที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะจำนวนหนึ่งจึงได้ปรึกษาหารือกันจัดทำเว๊ปไซด์ “ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน”

    แพทย์จีนทุกท่านมีคลินิกส่วนตัวหรือร้านขายยาจีนที่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉลี่ยแล้วแพทย์จีนทุกคนมีประสบการณ์รักษามากกว่า 30 ปีขึ้นไป มีเทคนิคความสามารถเฉพาะบุคคล

“ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน” ได้รวมแพทย์จีนที่มีความสามารถเฉพาะทางแผนกต่าง ๆ เพื่อบริการและรับใช้ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

    แผนกเฉพาะทางมี แผนกยาจีน ตรวจแมะรักษาด้วยยาจีน แผนกฝังเข็ม แผนกทุยหนา จัดกระดูกตามทฤษฎีแพทย์จีน แผนกอายุรกรรม แผนกสูตินารีเวช ใช้ลมปราณรักษาโรค (ใช้ชี่กง)

    โรคที่ในวงการแพทย์ปัจจุบันถือว่าเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดค่อนข้างยาก เช่น ริดสีดวง ฝีคัณฑสูตร เบาหวาน ความดันสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ อัมพฤกษ์อัมพาต โรคปอด โรคไตอ่อนแอ ต่อมลูกหมากโต และอื่น ๆ ท่านสามารถเลือกแผนกที่สอดคล้องกับโรคของตน เพื่อทำการรักษาโรค

    แพทย์จีนทุกท่านของ “ศูนย์รวมคลินิกแพทย์จีน” จะถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง รักษากฎข้อระเบียบ ความเดือดร้อนของผู้ป่วยเป็นความเดือดร้อนของเรา ความเจ็บปวดของผู้ป่วยเป็นความเจ็บปวดของเรา รักษาโรคเพื่อช่วยคน ถือผู้ป่วยเป็นญาติของตน ตั้งใจทุ่มเทจิตใจค้นคว้าและรักษาผู้ป่วยอย่างจริงจัง เพื่อให้สุขภาพฟื้นฟูและแข็งแรงในเร็ววัน พวกเราสัญญาว่าจะรับใช้ประชาชนไปตลอดกาล

 

 ริดสีดวงทวาร,ฝีคัณฑสูตร

กิเลน คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน
 ฝังเข็ม

เซิงฝูคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน
 อายุรกรรม

คลินิกซังฮี้การแพทย์แผนไทย-จีน

คลินิกหมอหลี่การแพทย์แผนไทย – จีน

สหคลินิก ไทย-จีน สแกงาม


 ค้นหาคลินิก และแพทย์
จังหวัด
เลือกเขต หรือแขวง
รักษาเฉพาะทาง